O
N
S
A
B
R
Een beeld als een sieraad. Een woordspeling die we bij Jack van Osnabrugge letterlijk mogen nemen. Want Van Osnabrugge is goud- en zilversmid en vervaardigt moderne, exclusieve sieraden. Opgeleid aan de Vakschool Schoonhoven en de Fachhochschule für Gestaltung Pforzheim, profileerde Van Osnabrugge zich aanvankelijk als ontwerper van sieraden én objecten. Dit leidde in de jaren zeventig tot plaatsing van enkele monumentale beelden in de hofstad. Den Haag bezit de enige ruimtelijke werken die Van Osnabrugge ooit maakte. Het object aan de Van Boetzelaerlaan vervaardigde hij in 1979. Verder concentreerde hij zich volledig op edelsmeedkunst.
Het ijzeren beeld aan de Van Boetzelaerlaan is geometrisch abstract en opengewerkt. Het zou een broche kunnen zijn, die door de eenvoud van het ontwerp, zelfs sterk uitvergroot niet aan beeldende kracht inboet. Omgekeerd hebben de sieraden van Van Osnabrugge vaak het karakter van een object.

In de jaren zeventig is zijn stijl streng, met een minimum aan decoratie. Maar in de jaren tachtig valt het werk te omschrijven als lyrisch abstract. Zonder decoratieve elementen worden zijn broches en hangers iets losser, bijvoorbeeld door een vloeiende vorm in een hoekig kader of zoals we later vaak in zijn werk aantreffen: insnijdingen in onregelmatige vormen.

De kleinoden van Van Osnabrugge behoren tot de toegepaste kunst, maar de sculpturale kwaliteit ervan is onmiskenbaar. Het is draagbare plastiek en zo paart Van Osnabrugge functionaliteit aan autonome kunst. Maar soms ook zijn zijn ‘sieraden’ gewoon bedoeld om neer te zetten.
http://bkdh.nl/


Harmen de Hoop deed een voorstel voor dit kunstwerk.
Kijk en luister op zijn website: harmendehoop.com
 
MUSIC #4 (PROPOSAL) – DEN HAAG – 2008
Install a permanent soundsystem in the sculpture by Jack van Osnabrugge 
and play the music by Edgard Varese continuously.